Yrittäjä ja vuorotteluvapaa

Tarkastellaan kuinka yrittäjänä toimiminen vaikuttaa vuorotteluvapaaseen. Käydään läpi voiko yrittäjä jäädä vapaalle ja kuinka yritystoiminnan pyörittäminen onnistuu vuorotteluvapaan aikana.

Vuorotteluvapaalle jääminen

Vuorotteluvapaan ehtona työhistoria. Ensimmäistä kertaa vapaalle jääviltä odotetaan 10 vuoden työhistoriaa ja uudelleen jääviltä vähintään viiden vuoden työhistoriaa edellisen vapaan jälkeen.

Työhistoriaa voi kartuttaa kaikesta eläkettä kartuttavasta työstä. Tämä koskee myös yrittäjänä tai sivutoimisena yrittäjänä tehtävää työtä.

Päätoiminen yrittäjä

Tällä hetkellä vuorotteluvapaata ei ole mahdollista saada, mikäli on päätoiminen yrittäjä. Asiasta on keskusteltu paljon yrittäjäjärjestöjen tahoilla ja sitä yritetään tehdä mahdolliseksi myös yrittäjille. Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin tämä eli vapaata ei voi niin saada. Yrittäjä voi tietysti itse palkata itselleen sijaisen siksi ajaksi, mutta vuorottelukorvausta ei voi saada.

Sivutoiminen yrittäjä

Sivutoimisen yrittäjän tilanne on toinen, mikäli hän siis saa pääosassa ansiotulonsa palkansaajana. Silloin vaihtoehtona on jäädä vuorotteluvapaalle. Vuorottelukorvausta voi silloin hakea työttömyyskassasta, jos kuuluu kassaan. Muussa tapauksessa se haetaan Kelasta peruspäivärahan muodossa.


Vuorotteluvapaalle päätoiminen yrittäjä

Jos olet jäänyt tai jäämässä vuorotteluvapaalle, voi toimia myös päätoimisena yrittäjänä. Samalla tavalla kuin työn tekeminen vuorotteluvapaan aikana vaikuttaa vuorottelukorvaukseen, niin yrittäminen vaikuttaa siihen myös. Käytännössä se estää koko korvauksen saamisen.

Vuorotteluvapaalla sivutoiminen yrittäjä

Myös sivutoimisen yrittäjän vuorottelukorvaukseen vaikuttaa kaikki tehty työ. Tämä koskee myös sivutoimista työtä, jota hän mahdollisesti yrittäjänä tekee.

Leave A Response