Vuorotteluvapaan sijaisuus

Tämä artikkeli käsittelee mitä vuorotteluvapaan sijaisuus tarkoittaa, millaisen henkilön sijaisuuteen voi palkata sekä mikä sijaisen rooli tulee olla.

Vuorotteluvapaalle lähtevän tilalle on siis palkattava sijainen, jotta vuorotteluvapaa voidaan myöntää sitä haluavalle.

Vuorotteluvapaan sijainen

Työantajien tulee palkata vuorotteluvapaalle lähetävän tilalle toinen henkilö. Sijaiseksi palkattavan henkilön täytyy olla työtön työnhakija, kuka on myös ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-keskukseen.

Vakituisen, vapaalle lähtevän, henkilön tilalle tuleva sijainen voidaan ottaa myös muihin tehtäviin kuin mistä vuorotteluvapaalle jäävä on lähtenyt. Tärkeintä on, että työaika vastaa täysin sitä, mitä vuorottelija on tehnyt.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan ottaa myös osa-aikatyöntekijä, kuka on hakemassa TE-keskuksen kauttaa kokoaikaista työtä. Silloin osa-aikainen siirtyy vuorotteluvapaalle jäävän paikalle ja siirtyy tekemään kokoaikaista työpäivää. Tässä tilanteessa työnantajan täytyy kuitenkin ottaa TE-keskuksen kautta vielä yksi henkilö. Tämän henkilön tulee paikata osa-aikaisen työntekijän työaikaa vastaa työmäärä. Käytännössä siis työnantajan tulee palkata osa-aikaisen tilalle toinen osa-aikainen työntekijä, kuka on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi.


Näillä säännöksillä haetaan sitä, että vuorotteluvapaa tukisi työttömien mahdollisuutta työllistyä paremmin sekä, että vuorotteluvapaalle jäävien henkilöiden jättämää työaikaa korvattaisiin täysimääräisesti.

Millainen vuorotteluvapaan sijaisen tulee olla

Vuorotteluvapaan sijaiseksi haetaan ensisijaisesti työttömiä vuoria, korkeakoulu – tai ammattitutkinnon suorittaneita työttömiä tai pitkäaikaistyöttömiä. Tilannetta kuitenkin arvoidaan hakijoiden ammattitaidon perusteella eli vastaako osaaminen sitä, mitä työtehtävä vaatisi. Arviosta vastaa työnantaja sekä työvoimaviranomaiset. Mikäli työtehtävään ei löydy työtöntä, tulee työhön palkata henkilö kenen työsaannin tarve on suurin. Todennäköisesti sijaisuuksia tekevä henkilö.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi ei voi palkata opiskelijaa tai henkilöä, ketä voidaan pitää päätoimisena opiskelijana.

Vuorotteluvapaan sijaisen palkka

Vuorotteluvapaan aikana sijaiselle tulee maksaa sitä palkkaa, mitä normaalillekin työntekijälle maksetaan siitä työtehtävistä mihin hänet otetaan. Sijaista ei kuitenkaan tarvitse ottaa niihin tehtäviin, joista vapaalle jäänyt on lähtenyt. Tässä tapauksessa siis sijaisen palkan ei tarvitse olla sama. Palkka määräytyy siis tehtävien mukaan.

Sijaisen palkan tulee kuitenkin noudattaa alan työehtosopimuksia sekä muiden vaikuttavien tekijöiden, kuten työkokemuksen yms. Käytännössä kyseessähän on määräaikainen työsuhde.

Mikäli työnkuva sekä sijaisen koulutus ja työkokemus ovat samoja kuin vapaalle jäävällä, tulisi myös palkan olla samaa luokkaa. Tosin tässäkin tapauksessa lähdetään aluksi työehtosopimuksen mukaisesta tasosta.

Leave A Response