Vuorotteluvapaan palkka

Vuorotteluvapaan aikana saadaan vuorottelukorvausta. Sitä täytyy hakea erillisellä lomakkeella ja tarvittavilla tiedoilla. Voit lukea tarkemmat ohjeet vuorottelukorvauksen hakemisesta täältä.

Vuorotteluvapaan aikana ei saada varsinaista palkkaa, vaikka palkkatuloja silloin voikin saada tietyillä ehdoilla. Puhutaan niistä alempana lisää.

Vuorottelukorvaus

Vuorottelukorvaus on vuorotteluvapaan palkka. Se takaa vapaalla olevien elannon, vaikka tulotaso laskeekin useimmilla. Jos haet vuorottelukorvausta työttömyyskassalta, vastaa korvaus 70 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, jota saisit työttömänä. Jos haet korvausta Kelasta, vastaa se 70 % peruspäivärahasta. Tosin yli 25 vuoden työhistorian omaavat saavat korvausta molemmissa tapauksissa 80 prosentin osuudella päivärahasta.

Itse korvausta maksetaan viideltä päivältä viikossa eli siis jokaiselta arkipäivältä, mikäli maksuun ei todeta olevan jotain estettä. Myös arkipyhiltä tulee korvaus.

Voit tarkistaa täältä, millaisia summia tämä tarkoittaa käytännössä.

Käydään läpi korvauksen lisäksi myös palkkatulot, jos satut niitä samaan tai harkitset niitä vuorotteluvapaan ajalle.

Tulot vuorotteluvapaan aikana

Kaikista tuloista tulee ilmoittaa kassalle tai Kelaan, mitä saat vapaan aikana. Omalle työnantajalle tehdyt työt keskeyttävät vuorottelukorvauksen maksamisen. Työn tekemisestä tulee ilmoittaa heti, kun työt alkavat. Palkoista saadut palkkalaskelmat tulee myös toimittaa, kun palkat ovat maksettu sinulle.


Koska vuorotteluvapaakorvaus vastaa töyttömyyspäivärahaa, muuttuu se myös tulojen myötä vastaavalla tavalla kuin työttömyyspäiväraha. Tule joka tapauksessa samaan siitä joko 70 tai 80 prosenttia riippuen työhistoriastasi. Itse korvauksen määrä voi laskea paljonkin, mutta vastaavassa määrin kuin töyttömyyspäiväraha laskisi, jos menisit töihin. Käytännössä siis tulojesi vaikutus lasketaan aluksi täysimääräiseen työttömyyspäivärahaan ja sen perusteella maksetaan sinulle kuuluva osuus siitä.

Huomaathan, että jos sinun vuorotteluvapaasi aikana sinulle maksetaan vapaata edeltäneen työajan aikana ansaittuja korvauksia, ei niitä vähennetä vuorottelukorvauksesta. Otetaan esimerkiksi lomaraha tai voitto – sekä tulospalkkiot, mikään niistä ei vaikuta vuorottelukorvauksesi määrään, vaikka ne maksetaan vuorotteluvapaan alkamisen jälkeen.

Leave A Response