Vuorotteluvapaan lakiuudistuksen vaikutus loppuvuonna alkavaan vapaaseen

Saamme paljon kysymyksiä vuorotteluvapaata koskevasta uudistuksesta. Tämän kirjoituksen on tarkoitus selvetää muutamia siihen liittyviä asioita.

Itse uudistuksesta on ollut paljon puhetta ja spekulointia. Todellinen merkitys nähdään vasta kun muutokset astuvat voimaan.

Muutosten tarkoitus on astua voimaan syyskuussa 2014.

Vuorotteluvapaa uudistus

Tulevat muutokset näyttävät seuraavalta:

1. Vuorotteluvapaalle pääsisi muutoksen myötä vasta 16 vuoden työhistorian jälkeen

2. Vuorotteluvapaalta ei voisi siirtyä enää suoraan eläkkeelle, kuten nykyisten sääntöjen aikaan.

3. Vuorotteluvapaalle jäävälle asetettaisiin tällä hetkellä 60 vuoden yläikäraja. Yläikäraja koskisi vuonna 1957 ja sen jälkeen syntyneitä.

4. Vuorottelun sijaiselta vaadittaisiin tulevaisuudessa vähintään 90 kalenteripäivän pituista työttömyyttä, minkä kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneen 14 kuukauden ajalta. Tosin tämä työttömyysehto ei koskisi alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Lisäksi ehdossa on poikkeus alle 25-vuotiaille tai yli 55-vuotiaille, joille riittäisi myös yhden päivän työttömyys.

5. Vuorottelukorvaus säilyy ennallaan.

6. Vuorotteluvapaan kesto nousisi yhdellä päivällä 360 päivään.


7.  Vapaan käyttöä ei rajoiteta mitenkään alkuperäisistä suunnitelmista poiketen vaan sen voisi jatkossakin käyttää miten haluaa.

8. Toiselle vuorotteluvapaalle voi jäädä myös jatkossa kun edellisestä on kulunut 5 vuotta.

Lisää tietoa täältä.

Uudistuksen vaikutus loppuvuonna alkavaan vuorotteluvapaaseen

Erään tiedon mukaan vuorotteluvapaaseen noudatetaan nykyisiä voimassa olevia ehtoja, jotka löydät täältä, jos vuorotteluvapaasopimus on tehty ennen kuin muutokset astuvat voimaan ja vapaa alkaa viimeistään 31.12.2014.

Voit siis vielä hakea vuorotteluvapaata työnantajaltasi ja aloittaa sen loppuvuonna vanhoilla ehdoilla.

Leave A Response