Vuorotteluvapaan keskeyttäminen

Tämän artikkelin tarkoitus on kertoa sinulle kuinka vuorotteluvapaan keskeyttäminen tapahtuu ja mihin kaikkeen se vaikuttaa. Vuorotteluvapaan saamiseksi on tietyt ehdot, jotka täytyy täyttää. Tästä syystä myöskään vapaan keskeyttäminen ei ole aivan yksinkertaista.

Vuorotteluvapaan keskeytys

Vuorotteluvapaan keskeyttäminen tarkoittaa siis sitä, että vuorotteluvapaa päättyy aikaisemmin kuin vuorottelusopimuksessa on sovittu. Vapaa voi keskeytyä muutamalla tavalla. Joko toimit niin, että vuorotteluvapaalaki määrää keskeytyksen tai jotain sellaista tapahtuu, että keskeyttäminen on pakollista. Toinen vaihtoehto on, että sinä tai työnantajasi voitte sopia vuorotteluvapaan keskeyttämisestä.

Vuorotteluvapaan keskeyttämisellä ei ole vaikutusta vuorotteluvapaalle jääneen henkilön tilalle palkatun henkilön työsuhteeseen.

Vuorotteluvapaan keskeyttäminen sopimuksella

Vapaa voidaan keskeyttää siis mikäli työnantaja tai työntekijä sitä ehdottaa ja toinen osapuoli suostuu sihen. Yksipuolisella ilmoituksella keskeyttäinen ei onnistu vaan siihen pitää saada molemmilta suostumus.

Kannattaa huomioida, että vuorotteluvapaan vähimäisaika on 90 päivää. Mikäli vapaa jää alle 90 päivän pituiseksi, ei työntekijällä ole oikeutta mahdollisesti saatuihin korvauksiin vaan ne täytyy palauttaa täysimääräisesti takaisin.

Vuorotteluvapaan keskeyttämisestä tulee tehdä ilmoitus työttömyyskassalle ja/tai Kelaan.

Vuorotteluvapaan keskeytyminen lain perusteella

Vuorotteluvapaa voi siis päättyä myös vuorotteluvapaalain perusteella. Silloin vapaa päättyy vaikka työnantaja tai vuorotteluvapaalle jäänyt työntekijä ei sitä haluaisikaan.


Vapaa keskeytyy, mikäli:

  • Vuorotteluvapaalle olevalle henkilölle syntyy tilanne, missä hänellä on oikeus vanhempainpäivärahaan
  • Vuorotteluvapaalla olevalle myönnetään lomaa raskauden, synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi
  • Vapaalle olevalle myönnetään erityishoitorahaa

Jos jokin yllämainituista tilanteista kestää enintään 18 päivää (arkipäivää), pidetään vuorotteluvapaata keskeytyneenä niin, että se voi jatkua etuusoikeuden, loman tai erityishoirahajakson päättymisen jälkeen. Silloin keskeytyminen ei pidennä vuorotteluvapaan enimmäisaikaa. Vuorotteluvapaa myös päättyys alkuperäisen sopimuksen mukaisesti, ellei työnantaja ja työntekijä loppuaikana erikseen asiasta sovi jotain muuta.

Mikäli jokin yllämainituista tilanteista kestää yli 18 päivää, pidetään vuorotteluvapaata päättyneenä lopullisesti. Silloin myös tarkistetaan onko vuorotteluvapaa kestäny yli 90 päivää, jos näin ei ole, joutuu vapaalle jäänyt henkilö korvaamaan saadut vuorottelukorvaukset.

Kuinka päätän vuorotteluvapaan ennenaikaisesti

Jos haluat tehdä asiat kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti niin silloin asiasta täytyy sopia työnantajan kanssa ja saada hänet suostumaan purkamiseen. Tilanne voi olla hänen kannaltaan haastava, sillä vapaan päättäminen ei päätä sinun tilalle palkatun sijaisen työsopimusta.

Vuorotteluvapaan keskeyttäminen irtisanoutumalla: Lue artikkeli Vuorotteluvapaa ja irtisanoutuminen

Leave A Response