Vuorotteluvapaan ehdot

Vuorotteluvapaa tarkoittaa järjestelyä, jossa sinä eli työntekijä jäät vapaalle työstäsi tietyksi ajaksi. Vapaan täytyy olla vähintään 90 päivää ja se voi olla enintään 359 päivää. Jos haluat pitää vuorotteluvapaan useammassa erässä, täytyy yhden erän pituuden olla vähintään 90 päivää. Vuorotteluvapaa on kuitenkin pidettävä kokonaisuudessaan kahden vuoden sisällä sen alkamisesta.

Ennen vuorotteluvapaalle lähtemistä, sinun täytyy sopia asiasta työnantajasi kanssa ja laatia vuorottelusopimus. Vuorotteluvapaan saamiseksi sinun täytyy myös tehdä vähintään 75 prosenttista työaikaa normaaliin työaikaan verrattuna.

Vuorotteluvapaan ehdot

Päästäksesi vuorotteluvapaalle sinun täytyy täyttää seuraavat ehdot:

1. Olet ollut työeläkkeeseen oikeuttavissa työtehtävissä vähintään 10 vuoden ajan ennen kuin vuorotteluvapaasi alkaisi. Työssäoloaikaan lasketaan kaikki työjakso, joita olet suorittanut 18-vuotiaasta saakka. Siihen voidaan myös sisällyttää ajat, jolloin olet ollut varusmies – tai siviilipalveluksessa, hoitovapaalla tai sinulle ajoilta jolloin sinulle on maksettu sairausvakuutuslain mukaista äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai erityishoitorahaa. Tosin niitä voi olla vaaditusta 10 vuodesta vain neljännes eli maksimissaan 2,5 vuotta.

2. Olet ollut työ – tai palvelussuhteessa samalle työnantajalle eli nykyiselle työnantajallesi yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta vuorotteluvapaata edeltävinä kuukausina. Se ajanjakso voi sisältää enintään 30 päivää palkatonta kalenteripäivää. Tarkennuksen vuoksi palkattomat kalenteripäivät tarkoittavat siis palkatonta lomaa, lomautuspäiviä, lakkopäiviä tai osittaisen hoitovapaan palkkattomia päiviä. Palkaton sairausloma ei kuitenkin sisälly tähän vaan se lasketaan työssäoloajaksi.


Näiden kahden ehdon täytyy toteutua, jotta sinä voi jäädä vuorotteluvapaalle. Sinun täytyy itse huolehtia, että nämä ehdot täyttyvät ennen kuin ryhdyt sopimaan vapaasta työnantajasi kanssa.

Mikäli olet ollut jo kerran aikaisemmin vuorotteluvapaalla, voit sopia seuraavasta vuorotteluvapaasta vasta viiden vuoden työskentelyjakson jälkeen.

1 Comment

Leave A Response