Vuorotteluvapaalaki

Koska emme voi lisätä koko lakia sellaisenaan sivustollemme, otimme vain muutamia olennaisia ydinkohtia vuorotteluvapaalaista:

”Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että henkilö on hankkinut työssäoloaikaa ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 10 vuotta. Jos henkilö on aiemmin saanut vuorottelukorvausta, työssäoloaikaa on oltava vähintään viisi vuotta edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä.”

”Sijaista palkattaessa on etusija annettava sellaiselle työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana olevalle alle 25-vuotiaalle tai henkilölle, joka on ollut yhtäjaksoisesti 12 kuukautta työttömänä työnhakijana taikka korkeakoulu- tai ammattitutkinnon äskettäin suorittaneelle, jonka ammattitaito arvioidaan riittäväksi haettuun tehtävään. Työ- ja elinkeinoviranomaisen ja työnantajan on suoritettava arviointi yhteistyössä. Jos haettuun tehtävään ei ole sopivaa edellä tarkoitettua työtöntä työnhakijaa, vuorotteluvapaasijaiseksi on mahdollisuuksien mukaan palkattava sijainen, jonka työnsaannin tarve on suurin ja jonka työllistymisedellytyksien voidaan arvioida parantuvan määräaikaisen työn avulla.”

”Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 90 kalenteripäivää yhdenjaksoisesti ja yhteensä enintään 359 kalenteripäivää.”


”Jos haluat pidentää vuorotteluvapaatasi, siitä on sovittava kaksi kuukautta ennen sovitun vuorotteluvapaan päättymistä.”

Vuorotteluvapaalaki on luettavissa ilmaiseksi netistä Finlexin sivulta. Sieltä löydät kaikki olennaiset pykälät joita vuorotteluvapaalaki pitää sisällään. Pääset Finlexin sivuille tämän linkin kautta.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021305

Jos sinulla tulee tarkentavia kysymyksiä vuorotteluvapaalaista, ne kannattaa lähettää meille yhteydenottolomakkeella ja otamme asiasta selvää parhaamme mukaan. Yhteydenottolomakkeeseen pääset täältä

Leave A Response