Vuorotteluvapaa työnantaja

Tässä kirjoituksessa käsitellään työnantajan roolia vuorotteluvapaan järjestämisessä. Työntekijä on tietysti pääroolissa, mutta työnantajalla on silti paljon vastuita ja tehtävää, jotta asia saadaan organisoitua kunnolla. Myös työntekijöiden olisi hyvä lukea nämä asiat, jotta he voisivat tehdä asiasta mahdollisimman kitkattoman työnantajalle ja siten varmistaa, että vuorotteluvapaa onnistuu.

Vuorotteluvapaa työnantaja

Vuorotteluvapaa voi olla työnantajalle loistava mahdollisuus tai vaikeasti nieltävä palanen. Kyse on hyvin pitkälle suhtautumisesta ja oikeasta valmistelemisesta. Harvoin tarjotaan mahdollisuus pitää kiinni hyvästä työntekijästä ja silti harjoittaa kevyttä rekrytointia uuden työntekijän muodossa.

Voiko työnantaja hylätä vuorotteluvapaan anomuksen?

Lyhyt vastaus on, että kyllä. Vapaata ei voi kuitenkaa perua tai hylätä kevyin ehdoin, jos työntekijällä on kaikki ehdot täytettynä omasta puolestaan. Kyseessä tulisi olla lähinnä sellaisen osaamisen menetys, jota ei pysty korvaamaan eli työntekijän työpanosta ei pystytä korvaamaan sijaisella. Muissa tapauksissa asiasta kannattaakin puhua esimerkiksi oman liiton kanssa, sillä pelkästä mukavuuden halusta ei voi jättää vapaata antamatta.


Työnantajan vastuut kun työntekijä jää vapaalle?

Työnantajan vastuulle jää palkata ja etsiä sijainen vuorottelijalle.

Työnantajan tulee myös toimittaa TE-toimistoon henkilön tiedot, kuka palkataan vuorotteluvapaalle jäävän työntekijän sijaiseksi ennen kuin vapaa alkaa. Toimitettaviin tietoihin tulee kuulua kopio työsopimuksesta tai sitä vastaava kirjallinen sekä luotettava selvitys. Myös sijaisen tulisi ilmoittautua TE-toimistoon ennen kuin sijaisuus alkaa.

Mitä vuorotteluvapaa maksaa työnantajalle?

Vuorotteluvapaa ei maksa millään tavalla rahassa työnantajalle. Se maksaa kuitenkin menetettynä osaamisena, kun arvokas työntekijä jää pois töistä vapaan ajaksi. Työnantajan tehtävä on kuitenkin palkata sijalle sijainen, kenen palkkaaminen voi olla halvempaa. Osaaminen ei välttämättä kuitenkaan täysin vastaa, ainakaan aluksi, sitä mitä työnantaja menettää kokeneessa työntekijässä. Rahallisesti vuorotteluvapaa ei kuitenkaan maksa mitään, ainakaan suorasti.

Se, että joutuuko sijaisen kouluttamiseen käyttämään ylimääräistä rahaa, esimerkiksi muiden työntekijöiden aikana, on tietysti oma tekijänsä. Myös se vaikuttaa onko vapaalle jäävän työntekijän työpanosta vaikea korvata ja aiheutuuko siitä suoraan rahallista menetystä. Joka tapauksessa työnantajien tulisi muistaa, että vuorotteluvapaan tarkoitus on ennenkaikkea tarjota hengähdystauko pitkän uran tehneille työntekijöille, jotta heidän jaksaminen paranisi ja työtä voisi tehdä vielä vuosien ajan.

Leave A Response