Vuorotteluvapaa työhistoria

Vuorotteluvapaan tarkoitus on tarjota vakituisesti työskenteleville työntekijöille helpostusta kesken pitkän työuran. Vapaata ei voi tietysti edes hakea, mikä taustalla ei ole melko pitkää historiaa työskentelystä. Tässä kirjoituksessa tutkitaan seuraavia kysymyksiä:

Millaisen työhistorian vuorotteluvapaa tarvitsee? Kuinka vuorotteluvapaa vaikuttaa työhistoriaan? Millainen historia tarvitaan toiseen vuorotteluvapaaseen?

Vuorotteluvapaa työhistoria

Vuorotteluvapaan ehto

Vuorotteluvapaan saamiseksi tarvitaan vähintään 10 vuoden työhistoria eläkkeeseen oikeuttavasta työstä. Tämän lisäksi tarvitset vähintään 13 kuukauden yhtäjaksoisen työsuhteen nykyisen työnantajasi kanssa. Tosin 13 kuukautta voi sisältää 30 päivää palkatonta vapaata.

Toisen vuorotteluvapaan ehto

Vuorotteluvapaata voi hakea uudestaan eli toista kertaa, kun edellisestä vapaasta on kulunut vähintään viisi vuotta. Lisäksi silloin täytyy täyttää myös nykyisen työsuhteen täyttämät ehdot.


Työhistorian vaikutus vuorottelukorvaukseen

Jos omaat yli 25 vuoden työhistorian, olet oikeutettu saamaan vuorottelukorvausta, mikä on 80 prosenttia työttömyyspäivärahan määrästä. Alle 25 vuoden työhistoria oikeuttaa 70 prosentin vuorottelukorvaukseen.

Miten työhistoria karttuu

Vuorotteluvapaa on tarkoitettu vakituisesti työskenteleville työntekijöille, joten työhistorian tulee muodostua myös vakituisesta työskentelystä. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun tulee tehdä vähintään 75 prosenttista työaikaa alan normaalista työajan tasosta.

Tosin neljännes työssäoloajasta vuorotteluvapaaseen vaadittavasta 10 vuoden työhistoriasta on voinut olla työhön rinnastettavaa aikaa. Tämä tarkoittaa sitä, että olet voinut viettää kaksi ja puolivuotta esimerkiksi:

  • Lakiin tai työ – tai virkaehtosopimukseen perustuvalla hoitovapaalla tai suorittanut varusmies – tai siviilipalvelusta.
  • Tai olet saanut täyden kalenterikuukauden ajan sairasvakuutuslakiin perustuvaa äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai erityishoitorahaa.

Mistä tarkistan työhistorian

Voit selvittää omaa työhistoriaa eri paikoista. Aloita tiedustelemalla asiaa omalta työttömyyskassalta, verottajalta sekä eläketurvakeskuksesta.

Leave A Response