Vuorotteluvapaa lomake

Tutustumme tässä artikkelissa käymme läpi lomakkeet, joita tarvitaan vuorotteluvapaan sekä vuorottelukorvauksen hakemiseen. Voit myös ladata jokaisen lomakkeen artikkelin lopusta löytyvästä linkistä. Pakollisia lomakkeita on kolme: vuorottelusopimus, vuorottelukorvaushakemus ja palkkatodistus.

Vuorottelusopimus

Vuorottelusopimuksella sovitaan itse vuorotteluvapaasta. Tarvitset sopimuksesta kolme kopiota. Näistä yksi tulee sinulle, yksi työnantajallesi ja yksi toimitetaan TE-keskukseen. TE-toimisto harkitsee vuorotteluvapaata juuri sopimuksen pohjalta. Lisäksi tarvitset yhden kopion vuorottelukorvauksen hakemista varten. Se laitetaan vuorotteukorvaushakemuksen liitteeksi.

Vuorottelukorvaushakemus

Vuorottelukorvaushakemusta tarvitaan kun haetaan itse vuorottelukorvaus eli ns. vuorotteluvapaan palkka. Vapaan aikana ei saada lainkaan palkkatuloja, vaan ansiosidonnaisen päivärahan pohjalta laskettavaa vuorottelukorvausta. Vuorottelukorvaushakemus laitetaan joko työttömyyskassalle tai kelaan.


Jos olet työttömyyskassan jäsen niin hakemus laitetaan sinne palkkatodistuksen sekä vuorottelusopimus kopion kanssa. Jos et ole kassan jäsen niin hakemus tehdään Kelaan. Tarvitset myös sinne samat liitteet.

Palkkatodistus

Palkkatodistus tarvitaan, jotta vuorottelukorvauksen määrä voidaan laskea. Se tarvitaan vähintään 52 edelliseltä viikolta. Voit lukea palkkatodistuksesta tarkemman artikkelin täältä.

Vuorotteluvapaan lomakkeet

Voit ladata kaikki tarvittavat lomakkeet sivuiltamme. Lataa lomakkeet täältä:

>> Lataa vuorotteluvapaata varten kaikki tarpeelliset lomakkeet painamalla tästä

Leave A Response