Vuorotteluvapaa ja osa-aikainen hoitovapaa

Olemme saaneet taas paljon kysymyksiä vuorotteluvapaaseen liittyen. Moniin niistä on vastattu vuorotteluvapaa-kirjassa. Yhteensä 80 kysymystä ja tarkkaa vastausta on koottu osaksi kirjaa, joten suosittelemme tutustumaan siihen. Katso lisää täältä.

Suosittelemme myös lukemaan aina vuorotteluvapaan ehdot ennen spekuloimista voiko vuorotteluvapaalle jäädä. Jos mietit onko sinulla tarpeeksi työhistoriaa, suosittelemme lukemaan tämän kirjoituksen http://vuorotteluvapaa.com/ansiotyoluettelo-vuorotteluvapaan-hakemista-varten/

Osa-aikainen hoitovapaa

Päivän kysymys kuuluu, että voiko osa-aikaisella hoitovapaalla oleva henkilö hakea vuorotteluvapaata?

Vastaus on, että osittaisella hoitovapaalla olleella henkilöllä voi olla oikeus vuorotteluvapaaseen, mikäli hänen työaikansa vapaata edeltävien 13 kuukauden aikana on ollut yli 75 prosenttia alalla käytettävästä kokoaikaisen työntekijän työajasta. Lisäksi työntekijällä ei ole saanut olla  tänä aikana yli 30 päivää palkatonta poissaoloa työstä.

Kuitenkin kannattaa huomioida, että mikäli osittainen hoitovapaa on toteutettu siten, että työntekijä on kokonaisia päiviä viikossa poissa työstä, ne lasketaan palkattomiin poissaolopäiviin. Käytännössä siis sinun täytyy tehdä viisipäiväistä työviikkoa, mutta työpäivät voivat olla lyhyempiä kuin normaalisti.

Esimerkki vuorotteluvapaan hakemisesta

Tässä yksi esimerkki Työ-ja Elinkeinoministeriön ohjeista vuorotteluvapaata koskien:

”X on hakenut vuorottelukorvausta ajalle 1.8.2007-24.7.2008. Työnantajan antaman todistuksen mukaan X:llä on ollut palkattomia poissaoloja ajalla 1.7.2006-31.7.2007 yhteensä yli 30 päivää. X on todennut olleensa osittaisella hoitova- paalla ja tehneensä 4-päiväistä työviikkoa. Hän katsoo olevansa eriarvoisessa asemassa henkilöön nähden, jonka osittainen hoitovapaa on toteutettu kaikkia työpäiviä lyhentämällä. X:n työaika on ollut 80 prosenttia kokoaikaisen työntekijän normaalityöajasta Vuorotteluvapaalain 5 §:n mukaisesti X:llä on ollut yli 30 kalenteripäivää palkatonta poissaoloa vuorotteluvapaata välittömästi edeltäneen 13 kuukauden aikana. Tämän vuoksi asiassa ei ole lainmukai- sia edellytyksiä myöntää vuorottelukorvausta 1.8.2007 alkaen.”


 

Haluatko tietää lisää vuorotteluvapaasta? Tutustu arkistoihimme ja hae sieltä ratkaisu kysymykseesi!

Leave A Response