Vuorotteluvapaa ja äitiysloma

Kuinka äitiysloma vaikuttaa vuorotteluvapaaseen? Voiko äityslomalta jäädä vapaalle suoraan? Entä kuinka vuorottelun sijaisen äitiysloma vaikuttaa tilanteeseen? Vastaamme näihin kysymyksiin tässä kirjoituksessa.

Vuorotteluvapaa ja äitiysloma

Vuorotteluvapaan saamisen ehtona tarvittava työhistoria. Tämä tarkoittaa sitä, että hakijalla täytyy olla vähintään 10 vuotta eläkkeeseen oikeuttavaa työtä taustalla. Tämäm lisäksi häneltä vaaditaan 13 kuukauden kestänyttä työsuhdetta nykyisen työnantajan kanssa ennen kuin vapaata voi anoa.

Työhistoriasta enintään neljäsosa voi olla työntekoon rinnastettavaa aikaa. Käytänössä siis se tarkoittaa ajanjaksoja, milloin sinulle on maksettu äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa taikka erityishoitorahaa.

Miten äitiysloma vaikuttaa vuorotteluvapaaseen

Laki sanoo, että vuorotteluvapaa päättyy suoraan, jos sinulle syntyy oikeus saada äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa taikka hänelle myönnetään raskauden ja synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi vapaata, joka ajoittuu vuorotteluvapaan ajalle, taikka hän alkaa saada erityishoitorahaa.

Kuintenkin jos myönnetty vapaa tai oikeus kestää enintään 18 arkipäivää niin vuorottelukorvauksen maksu keskeytyy, mutta vapaa jatkuu normaalisti. Korvauksen maksua jatketaan normaalisti sen jälkeen.


Voiko äityslomalta jäädä vapaalle suoraan?

Periaatteessa voi, jos asia voidaan sopia työnantajan kanssa. Hoitovapaalta ei kutenkaan voi jäädä, mutta juurikin vanhempainvapaalta voi. Kuitenkin normaalit vuorotteluvapaan työssäolon ehdot tulisi pystyä täyttämään sitä ennen.

Kuinka vuorottelun sijaisen äitiysloma vaikuttaa tilanteeseen?

Vuorottelijan vapaa ei keskeydy vaikka hänen sijaisensa jäisikin äitiyslomalle. Sijaisen tilalle otetaan toinen sijainen, kenet voidaan valita vapaasti, eikä ehtona ole työttömän työnhakijan valitseminen. Se, että saako äitiyslomalle jäävä sijainen äitiysloman palkkaa, riippuu alan työehtosopimuksesta. Kannattaa siis tutustua omaan tai kysyä asiaa oman alan liitolta.

Leave A Response