Vuorotteluvapaa irtisanominen

Tässä artikkelissa tutkitaan kuinka vuorotteluvapaa ja irtisanominen sopivat yhteen. Eli käytännössä selvitämme voiko työnantaja irtisanoa sinut vapaan aikana ja mitä vapaalle tapahtuu, jos sinut todella irtisanotaan. Aloitetaan!

Vuorotteluvapaa irtisanominen

Vuorotteluvapaan aikana työantaja ei voi muuttaa työsuhteesi ehtoja tai päättää sitä. Vapaa ei kuitenkaan ole mikään erityinen suoja irtisanomiselta vaan silloinkin on mahdollista joutua irtisanotuksi. Se tosin vaatii, kuten normaalistikin, laissa määritellyt perustelut, jotta irtisanominen olisi laillinen.

Itse vuorotteluvapaa ei ole syy, mikä oikeuttaisi irtisanomiseen tai se, että työnantajasi löytäisi toisen työntekijän tilallesi sinä aikana. Normaalit lain määräämät syyt ovat voimassa, kuten yrityksen lopettaminen tai tuotannolliset – ja taloudelliset syyt.

Irtisanominen vuorotteluvapaalla

Jos työnantajasi irtisanoo sinut lain mukaisilla perusteilla vapaan aikana, päättyy myös vuorotteluvapaa sinä päivänä kun palvelussuhteesi päättyy. Mikä tärkeintä niin silloin loppuu myös vuorottelukorvauksen saaminen. Tällöin kannattaakin hakeutua työttömyyskorvauksen piiriin ja hakeutua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Silloin voit hakea korvausta työttömyyskassastasi tai Kelasta, mikäli et ole kassan jäsen.


Irtisanomisella on kuitenkin normaali irtisanomisaika, minkä voit vietää vuorotteluvapaalla, sillä se vastaa normaalia työsuhdetta. Saat sinä aikana normaalin vuorottelukorvauksen. Mikäli työnantajasi maksaa kuitenkin irtisanomisajalta palkkaa niin silloin vuorottelukorvauksen saaminen keskeytyy.

Vapaa päättyy lopulta siihen, kun työsuhde päättyy tai itse vapaan sovittu kesto umpeutuu. Vapaan loppuessa palaat normaalisti töihin tai viettämään irtisanomisaikaa joko töitä tehden tai työnantajan suostumuksella irtisanomisaika voidaan unohtaa.

Leave A Response