Vuorotteluvapaa 2015

Vuorotteluvapaaseen on tullut uusia muutoksia 1.9.2014 alkaen, kun eduskunta hyväksyi vuorotteluvapaalain muutosesityksen viime keväänä, 27.5.2014. Sama vuorotteluvapaalaki on voimassa myös nyt vuonna 2015. Vuorotteluvapaan tavoitteena on edistää työntekijän työssä jaksamista sekä työttömän työnhakijan työllistymistä.

Vuoden 2014 muutokset verrattuna aiempaan vuorotteluvapaan lainsäädäntöön ovat:

– Vuorotteluvapaalle voi päästä nykyisin 16 vuoden työhistorian jälkeen aiemman 10 vuoden sijasta.

– Vuorotteluvapaan kesto nousi 100 – 360 kalenteripäivään.

– Vuorotteluvapaalta ei voi jäädä suoraan eläkkeelle.

– Vuorottelijan yläikäraja on 60 vuotta. Ikäraja on sidottu työeläkelainsäädäntöön. Yläraja ei kosketa ennen vuotta 1957 syntyneitä henkilöitä.

– Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata sellainen henkilö, joka on ollut työttömänä joko yhtäjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen työsuhteen alkua. Työttömyyden kesto lasketaan 14 kuukauden ajalta ennen vuorotteluvapaan alkamista.

– Yllä oleva työttömyysehto ei kuitenkaan koske alle 30-vuotiasta työtöntä työnhakijaa, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys on riittävä myös silloin, kun kyseessä on työtön työnhakija, joka on vuorotteluvapaan alkaessa joko alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.


Vuorotteluvapaansa saa edelleen käyttää, miten haluaa ja myös vuorotteluvapaasta maksettava korvaus pysyy samana. Korvauksen suuruus on työhistorian pituudesta riippuen joko 70 tai 80 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, johon henkilö olisi oikeutettu ollessaan työtön. Uudelle vuorotteluvapaalle saa jäädä, kuten aiemminkin, oltuaan töissä viisi vuotta.

Lakimuutokset eivät koskettaneet vuorotteluvapaan sijaista eivätkä vuorotteluvapaalle jäävää henkilöä, mikäli vuorotteluvapaasta oli sovittu ennen syyskuuta 2014 ja jos vapaa alkoi ennen vuoden 2014 loppua. Näissä tapauksissa sovellettiin vanhaa lainsäädäntöä. Vanhoja säädöksiä käytettiin myös edellä mainitulla aikavälillä sovittuihin jaksotettuihin vuorotteluvapaisiin.

1 Comment

 • Seppo Puumalainen

  4.3.2015

  Hei,
  Olen ollut evuorotteluvapaalla ensimmäisen jakson 3kk viimekesänä, nyt tulevalle kesälle on myönnetty toinen 3 kk:n jakso.
  Olen kaupungin palveluksessa, mutta uudellen orgasnisoinnit muuttavat työpaikkani kaupungin osaomisteiseen osakeyhtiöön.
  Kuinka käy vuorotteluvapaani, voinko pitää sen? Kuinka toimii sijaisuusjärjestelyt? Sijainen uuteen vai vanhaan työpaikkaan?
  Voiko tuleva työnantajani evätä vuorotteluvapaan?

Leave A Response