Vuorotteluvapaa 2013

Vuorotteluvapaasta määrätään laissa, joten siihen voi tulla muutoksia aina vuoden alussa, jos Eduskunta päättää lakia muuttaa tai päivittää. Myös vuorottelukorvaus voi muuttua. Koska se lasketaan lähtökohtaisesti työttömyyskorvauksesta tai peruspäivärahasta, riippuen haetko vuorottelukorvausta työttömyyskassalta vai Kelasta.

Vuonna 2013 peruspäivärahasta laskettuun vuorottelukorvaukseen tuli korotus.

Korvauksen, joka lasketaan 70 prosentin säännöllä, määräksi tuli 22,72 euroa päivältä. Käytännössä tätä korvausta saavat kaikki, jotka eivät kuulu työttömyykassaan ja ovat olleet työssä alle 25 vuotta.

Korvauksen, joka lasketaan 80 prosentin säännöllä, määräksi tuli 25,97 euroa päivältä. Jos sinulla on työhistoriaa yli 25 vuodelta, olet oikeutettu saamaan 80 prosenttista korvausta peruspäivärahasta laskettuna.

Leave A Response