Voiko vuorotteluvapaata hakea yksityisellä puolella?

Monilla vuorotteluvapaata pohtivilla on epävarmuus voiko vapaata hakea myös yksityiseltä työnantajalta.

Suomessa vuorotteluvapaalaki antaa oikeuden vuorotteluvapaaseen kaikille kokoaikatyöntekijöille ja työntekijöille, joiden työaika on yli 75 prosenttia alalla voimassa olevasta kokoaikaisen työntekijän työajasta. Tämä sama oikeus koskee myös virkasuhteita ja palvelussuhteita valtiolle, kunnalle tai mulle julkisoikeudelliselle yhteisölle.

Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että voit hakea vuorotteluvapaa myös yksityiseltä työnantajalta.

Muista, että vuorotteluvapaalaki antaa työnantajalle oikeuden päättää siitä, että antaako hän vapaan sinulle. Tämän lisäksi sinun pitää täyttää vuorotteluvapaan ehdot.

Leave A Response