Voiko vuorottelusopimuksen perua ennen vapaan alkamista

Olemme saaneet taas paljon kysymyksiä vuorotteluvapaaseen liittyen. Moniin niistä on vastattu vuorotteluvapaa-kirjassa. Yhteensä 80 kysymystä ja tarkkaa vastausta on koottu osaksi kirjaa, joten suosittelemme tutustumaan siihen. Katso lisää täältä.

Yksi kysymys koskee yllättäen vuorotteluvapaan perumista. Eli voiko vuorotteluvapaan perua ennen sen alkamista? Ja mitä vaaditaan, että sen voisi perua?

On muutamia syitä, jotka automaattisesti peruuttavat vuorotteluvapaan. Ne ovat tilanteita, missä vuorotteluvapaalla olevalle tai siihen siirtyvälle syntyy oikeus saada airausvakuutuslain mukaista

  • äitiysrahaa
  • erityisäitiysrahaa
  • isyysrahaa
  • tai vanhempainrahaa
  • taikka hänelle myönnetään vapaata, joka ajoittuu vuorotteluvapaan ajalle, raskauden ja synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi
  • taikka hän alkaa saada erityishoitorahaa

Jos kuitenkin edellä tarkoitettu oikeus tai myönnetty vapaa kestää enintään 18 arkipäivää, katsotaan vuorotteluvapaan olevan sanottuna aikana keskeytyneenä.


Voinko itse perua vuorotteluvapaan? 

Jos olet allekirjoittanut vuorotteluvapaasopimuksen, et voi sitä yksipuolisesti perua. Sama koskee työnantajaa. Muutoksiin tarvitaan molempien osapuolien suostumus. Tottakai suuret elämäntilanteet muutokset ovat ymmärrettäviä, mutta asiasta pitää osata puhua. Täytyy muistaa, että viime hetkellä sopimuksen purkaminen aiheuttaa myös työnantajalle hankaluuksia, koska hänen on täytynyt etsiä sinulle sijainen. Sijaisen kanssa tehty sopimus vaatii myös osaltaan purkamista, mikäli se on sopimuksen mukaan edes mahdollista.

Jos haluat purkaa vuorottelusopimuksen niin aloita neuvottelemalla asiasta ja perustelemalla hyvin miksi niin haluaisit tehdä.

Leave A Response