Perhehoitopalkkio ja vuorotteluvapaa

Olemme saaneet taas paljon kysymyksiä vuorotteluvapaaseen liittyen. Moniin niistä on vastattu vuorotteluvapaa-kirjassa. Yhteensä 80 kysymystä ja tarkkaa vastausta on koottu osaksi kirjaa, joten suosittelemme tutustumaan siihen. Katso lisää täältä.

Saamme melkoisesti kysymyksiä omaishoidon tuesta sekä perhehoitopalkkiosta. Tässä muutamia aiheeseen liittyviä

  • Onko mahdollista nostaa omaishoidon tukea ja olla vuorotteluvapaalla samaan aikaan?
  • Katsotaanko omaishoitajuus toiseksi työksi, joka estää vuorotteluvapaalle pääsemisen?
  • Vaikuttaako omaishoidon tuki vuorotteluvapaakorvauksen suuruuteen?

Omaishoidon tuki ja perhehoitopalkkio vuorotteluvapaalla

Omaishoidon tukea ja perhehoitopalkkiota ei vähennetä ansiopäivärahasta eli vuorottelukorvauksesta, mutta omaishoitajana tai perhehoitajana toimiminen saattaa estää vuorottelukorvauksen maksamisen kokonaan siinä tapauksessa, että hoitotyön katsotaan työllistävän henkilöä niin paljon, että se on esteenä työmarkkinoilla ololle. TE-toimisto tutkii ja antaa lausunnon siitä, oletko työmarkkinoiden käytössä.

Vuorottelukorvaukseen ei vaikuta omaishoidon tuki, toimeentulotuki, asumistuki tai lapsilisä. Omaishoitajana oleminen ei myöskään vaikuta itsessään vuorotteluvapaalle jäämiseen, jos muut vuorotteluvapaan ehdot täyttyvät ja asiasta voi sopia työnantajan kanssa.


Muita aiheeseen liittyviä kysymyksiä:

Vuorottelupaan hakeminen

Kiinnostaako vuorotteluvapaa? Jatka lukemista lisää tietoa vuorotteluvapaan hakemisesta ja vuorotteluvapaan ehdoista.

Leave A Response