Osatyökyvyttömän vuorotteluvapaaoikeus

Olemme saaneet taas paljon kysymyksiä vuorotteluvapaaseen liittyen. Moniin niistä on vastattu vuorotteluvapaa-kirjassa. Yhteensä 80 kysymystä ja tarkkaa vastausta on koottu osaksi kirjaa, joten suosittelemme tutustumaan siihen. Katso lisää täältä.

Tämän päivän kysymys kuuluu, että voiko osatyökyvytön jäädä vuorotteluvapaalle. Tämä kysymys ei ole yllättävä, koska se on melko vaikea selvitettävä. Omaa tilannetta voi aina tietysti kysyä suoraan TE-toimiston virkailijalta. Tähä vastaus nimittäin riippuu useista eri tekijöistä, koska tilanteet vaihtelevat eri henkilöillä.

Lähtökohta on tässäkin, että vuorotteluvapaan työssäoloehdot tulee täyttää. Enemmän niistä voit lukea täältä.


Useimmiten haasteena on edellisen 13 kuukauden ajalta kerättävä työaika. Sen pitäisi vastata vähintään 75 % alan kokoaikaisen työntekijän työaikaa. Tarvittavan työajan voi tarkistaa alan työehtosopimuksesta.

Tässä kuitenkin astuu voimaan poikkeus, sillä osatyökyvyttömyyseläkettä saaneen henkilön katsotaan olleen (osa-aikaisesti) poissa työstä sairaudesta tai tapaturmasta johtuvasta syystä, joten kyseinen aika rinnastetaan työssäoloon. Kuitenkin muut vuorotteluvapaan ehdot pätevät eli esimerkiksi palkattomia poissaoloja saa olla enintään 30 päivää edeltävän 13 kuukauden aikana.

Leave A Response