Milloin vuorottelukorvausta ei voi saada

Vuorotteluvapaa on jokaisen suomalaisen oikeus. Sillä on kuitenkin tietyt ehdot, mitkä täytyy täyttää. Tämän lisäksi on muutamia erityistilanteita, milloin vuorottelukorvausta ei voi saada. Omaa tilannetta voi tietysti aina tarkistaa työnantajalta, mutta helpointa on käydä alla oleva lyhyt lista läpi ja katsoa löytyykö oma tilanne sieltä.

Milloin vuorottelukorvausta ei voi saada

Käydään läpi tilanteet milloin vuorottelukorvausta ei voi saada. Aloitetaan selkeimmästä asiasta eli vuorotteluvapaan ehtojen täyttymisestä. Homma tyssää välittömästi, jos et täytä vaadittuja työssäolon ehtoja. Aloita tarkistamalla oletko ollut tarpeeksi pitkään nykyisessä työpaikassasi sekä, että sinulla on tarpeeksi pitkä työura takana, jotta voit hakea vuorotteluvapaata.

Muut vuorottelukorvauksen saamisen estävät tilanteet:

 • Saat työnantajaltasi palkkaa (Tämä ei koske luontoisetuuksia, jos olette vuorottelusopimuksessa sopineet, että niiden saaminen saaminen jatkuu koko vuorotteluvapaan ajan. Tähän ei myöskään sisälly työnantajan kustantamat koulutukset)
 • Suoritat varusmies- tai siiviilipalvelusta. Kertausharjoituksia ei kuitenkaan lasketa vaan niiden aikana vuorottelijalla on oikeus vuorottelukorvaukseen)
 • Olet yli kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä muun työnantajan palveluksessa
 • Aiot harjoittaa tai harjoitat päätoimista yritystoimintaa
 • Saat sairasvakuutuksen mukaista sairauspäivärahaa, pois lukien omavastuupäivät.
 • Saat sairasvakuutuslain mukaista äityis-, isyys- tai vanhempainrahaa, erityishoitorahaa tai sinulle on myönnetty lomaa raskauden, synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi.
 • Saat kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea.
 • Saat täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa etuutta jonkin muun lain nojalla
 • Saat kansaneläkelain tai työeläkelakien mukaista varhennettua vanhuuseläkettä tai yksilöllistä vanhuuseläkettä tai täyteen eläkkeeseen oikeuttavien palvelusvuosien perusteella vanhuuseläkettä.
 • Saat työttömyyseläkettä
 • Saat koulutustukea
 • Saat kuntoutustukea tai ansionmenetyskorvausta tapaturmavakuutuuksen, liikennevakuutuksen tai sotilasvammalain perusteella.
 • Suoritat vapausrangaistusta rangaistuslaitoksessa.

Leave A Response