Mikä on palkaton poissaolo

Tässä artikkelissa katsotaan mikä on palkaton poissaolo. Tämä liittyy olennaisesti vuorotteluvapaan ehtojen täyttymiseen. Käytännössä siellä sanotaan, että hakijan on täytynyt olla vuorotteluvapaan alkamista edeltävät 13 kuukautta saman työnantajan palveluksessa ja tänä aikana on saanut kertyä enintään 30 kalenteripäivää palkattomia poissaoloja. Tämän artikkelin tarkoitus on valottaa, että mitä kaikkea palkattomilla poissaoloilla tarkoitetaan

Saamme valtavasti kysymyksiä juuri tästä aiheesta, koska ihmisillä on niin monenlaisia elämäntilanteita, on vaikea kirjoittaa yhtä täydellistä ja yksinkertaista vastausta aiheeseen. Sen takia halusimme koota Vuorotteluvapaa alusta loppuun – kirjan, mikä sisältää 80 kysymystä oikeilta vuorotteluvapaata hakevilta ihmisiltä juuri tälläisiin ongelmiin. Kirja ei ole kallis, joten harkitse sen ostamista, jos haluat varmuutta oman vuorotteluvapaan saamiseen. Voit napata oman kopion täältä.

Mikä on palkaton poissaolo

Palkaton poissaolo tarkoittaa useita eri asioita, joita listaamme tähän. Kyseessä on siis ajankohdat, jolloin et ole palkkaa saanut tai ole ollut töissä. Voit siis helposti tarkastaa tämän asian esimerkiksi palkkatodistuksesta. Katsotaan asioita kuitenkin eritellysti:

  • Palkaton virkavapaa, lakko tai lomautus.
  • Osa-aikatyö, missä työaika on enintään 75 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta.
  • Äitysvapaa, isyysvapaa tai vanhempainvapaa.
  • Osittain hoitovapaa, jos työntekijä on tehnyt alle 75 % työaikaa alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta.

Mikä on normaali työaika

Katsotaan seuraavaksi, että millaiset tilanteet lasketaan tai rinnastetaan työssäoloksi. Okei, eli kaikki sairaudesta tai tapaturmista johtuvat poissaolot, jotka voivat olla palkattomia tai palkallisia, lasketaan työssäoloksi. Myöskin osasairauspäivärahaa, osakuntoutustukea tai osatyökyvyttömyyseläkettä saavien katsotaan olleen osa-aikaisesti poissa töistä juuri sairauden tai tapaturman takia eli myös nämä ajat lasketaan työssäoloksi.


Myös niissä tapauksissa, missä hakija on jo saanut 300 päivältä sairauspäivärahaa ja onhakemassa tai saanut hyväksytyn tai hylätyn päätöksen työkyvyttömyyseläkkeestä ja on voimassaoleva työsopimus, lasketaan poissaoloaika sairaudesta johtuvaksi syyksi.

Mikäli poissaolo on jostain muusta syystä johtuvaan niin silloin se käytännössä aina lasketaan palkattomaksi poissaoloksi.

Mikäli olet epävarma vuorotteluvapaan muista ehdoista, kannattaa lukea seuraavaksi tämä artikkeli.

2 Comments

  • Miks perhevapaat vaikuttaa poissaoloon

  • Vuorotteluvapaata edeltävän 13kk aikana saa olla maksimissaan 30 palkatonta vapaapäivää, jos on ollut kalenterikuukauden lomautettuna tänä ainakana niin lasketaanko siihen palkattomiksi vapaapäiviksi 7 päivää viikosssa eli siis koko kalenterikuukausi?

Leave A Response