Lomautettu vuorotteluvapaan sijaiseksi

Tällä kertaa selvitetään voiko lomautettu henkilö jäädä palata vuorotteluvapaan sijaiseksi? Sen tiedämme jo, että vuorotteluvapaalle lähtijä pitää korvata sijaisella. Hänen ei kuitenkaan tarvitse tulla samoihin työtehtäviin kuin missä vapaalle lähtijä on ollut.

Vuorotteluvapaan sijaikseksi voidaan ottaa myös samasta paikasta lomautettuna oleva työntekijä. Edellytyksenä tälle on, että henkilön lomautus on alkanut jo aikaisemmin ja se ei koske vuorottelujärjestelyitä.

Lisäksi tämän henkilön on täytynyt hakeutua TE-toimistoon ja ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi.


Isommissa yrityksissä täytyy huomioida, että sijainen täytyy palkata siihen tytäryhtiöön, minkä palveluksessa vuorotteluvapaalle lähtenyt työntekijä on.

Sijaisen ei siis tarvitse tulla täysin samoihin tehtäviin, mutta hänen täytyy tulla tehtäviin, joiden työaika vastaa vuorotteluvapaalle lähteneen henkilön työaikaa.

Leave A Response