Seuraa vuorotteluvapaan muutoksia vuodelle 2014 täältä: http://vuorotteluvapaa.com/vuorotteluvapaa-2014/

Kiinnostaako vuorotteluvapaa?

Vuorotteluvapaa.com sivuston tarkoituksen on tuoda sinulle kaikki tarpeellinen tieto vuorotteluvapaasta. Olemme koonneet sinulle tietoa asioista joita vuorotteluvapaata hakiessa tulee ottaa huomioon, kuinka vuorotteluvapaahakemus tehdään ja paljon muuta. Tervetuloa!

Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaa on tarkoitettu vakituisessa työsuhteessa oleville henkilöille, ketkä haluavat jäädä määräaikaiselle vapaalla työstään. Vapaan saamiseksi henkilöllä tulee olla tarpeellisen pitkä työhistoria kartutettuna. Järjestelmä on melko poikkeuksellinen, sillä harvat koko maailmassa suomalaisten lisäksi voivat nauttia vastaavasta mahdollisuudesta.

Suomessa vuorotteluvapaa järjestelynä on pyörinyt jo jonkin aikaa. Vuonna 1996 se otettiin kokeiluna määräaikaisen lain voimin. Hyvien tulosten pohjalta sitä jatkettiin alustavan kahden vuoden määräajan jälkeen voimassaolevaksi vuoden 2002 loppuun asti. Vuonna 2003 sitten järjestelmä otettiin vakinaiseksi järjestelyksi voimaan astuneen lain kautta. Myöhemmin järjestelyä on mietitty uudelleen, mutta ainakin tällä hetkellä se halutaan pitää Eduskunnan toimesta voimassa.

Vuorotteluvapaa mahdollistaa sen, että vapaan jäävän tilalle otetaan toinen henkilö työvoimatoimiston työttömäksi työnhakijoiksi rekisteröityneiden henkilöiden listalta. Usein korvaava henkilö tulee toimimaan samoissa tehtävissä vapaalle jäävän kanssa, mutta se ei ole pakollista.

vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaan tarkoitetuksena on tietysti edistää pitkän työuran keskellä työntekijän jaksamista sekä samalla tarjota työttömille mahdollisuus kartuttaa omaa työkokemusta. Järjestelmä iskee kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Työnantajienkin kannalta järjestely voi olla poikkeuksellisen hyvä, sillä se antaa mahd0llisuuden pitää arvokkaista työntekijöistä sekä antaa mahdollisuuden tutustua potentiaaliseen rekrytoitiavaan työntekijään ilman lopullista rekrytointi päätöstä.

Työntekijällä, kuka jää vuorotteluvapaalle, on oikeus palata vapaalta aikaisempaan tehtävään tai vastaavaan rooliin samassa työpaikassa. Vuorotteluvapaan aikana voi siis pitää pelkästään lomaa, matkustella tai muuten rentoutua vapaan merkeissä. Vapaalla voi myös opiskella ilman, että menettää vuorottelukorvausta. Palkallista työtä ei kuitenkaan voi tehdä juurikaan ilman vaikutusta vuorottelukorvauksen määrään. Korvaus toimii ansiosidonnaisesti, joten lisätienestit vähentävät sen määrää. Vapaan aikana voi tehdä enintään 2 viikkoa työtä kuukaudessa. Jos omalle työnantajalle tekee töitä vapaan aikana, menettää vuorottelukorvauksen täysin näiltä päiviltä.

Vuorotteluvapaalle lähteminen ei ole kuitenkaan täysin yksinkertainen päätös. Vapaalle jääminen vaikuttaa muutamiin asioihin, eikä sen päättäminen kesken kaiken ole automaattista. Vuorotteluvapaan aikana ei kerry lainkaan vuosilomaa, mutta sillä ei ole luultavasti niin merkitystä, jos käyttää vapaan lomailuun. Vapaan voi keskeyttää kesken kaiken, jos asian voi sopiva. Vapaan ajalta kertyy silti kyllä eläkettä, mutta huomattavasti kevyemmin kuin normaalin palkkatyön aikana. Itse eläkkeen laskennan perusteena käytetään 55 prosenttia siitä ansiosta, josta vuorottelukorvaus on laskettu. Siitä osuudesta kertyy sitten eläkettä 1,5 prosenttia vuodessa.

Vuorotteluvapaan sijainen

Vuorotteluvapaalaki määrittelee, että vuorotteluvapaan ajaksi tulee palkata sijainen, kuka on työtön työnhakija. Sijaiseksi ei voi kuitenkaan palkata henkilöä, ketä voidaan pitää täysipäiväisenä opiskelijana.

Sijaisen palkkaamisessa tulee ottaa huomioon muutamia asioita. Lähtökohtaisesti etusija tulisi antaa työttömälle nuorelle, pitkäaikaistyöttömälle tai äskeittäin tutkinnon suorittaneelle kenellä on arvoidusti riittävä ammatitaito sijaisen työhön vaativiin tehtäviin. Arvoinnin suorittavat työntanaja sekä työvoimaviranomainen yhdessä. Mikäli sopivaa työtöntä työnhakijaa ei vain löydy, tulee vuorotteluvapaasijaiseksi ottaa henkilö, kenen työnsaannin tarve on suurin sekä hänen jatkotyöllistymisen edellytyksien uskotaan parantuvan määräaikaisen työn avulla.

Sijaisen tulee astua vastaavaan rooliin kuin vuorotteluvapaalle jäävä henkilö. Hänen työaikansa tulee olla säännöllinen ja vähintään yhtä pitkä kuin vapaalle jäävän henkilön. Oli tilanne mikä tahansa, tulee kokonaistyöajan lisääntyä vähintään sen verran kuin vuorotteluvapaalle jäävä henkilö jättää vapaaksi. Tällä voidaan tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työantajan palveluksessa on osa-aikainen henkilö kuka on samalla kokoaikatyön hakijan työvoimatoimistossa. Mikäli hänet palkataan vapaalle jäävän henkilön rooliin, jää vapaaksi osa-aikaisen työaika. Tämä vapaaksi jäävä työaika tulee siinä tapauksessa täyttää ottamalla työvoimatoimistosta työtön työnhakija osa-aikasen työntekijän rooliin.

Vuorotteluvapaan hakeminen

Voidaksesi hakea vuorotteluvapaata, täytyy sinun täyttää liuta erilaisia ehtoja. Hakeminen saattaa tuntua monimutkaiselta, mutta sitä ei ole kuitenkaan tehty mahdottomaksi. Oletuksena on kuitenkin, että olet antanut tarpeeksi takaisin yhteiskunnalle ja työnantajallesi ennen kuin pyydät vuorotteluvapaata.

Mikäli olet kokoaikatyössä, voit neuvotella asiasta työnantajan kanssa. Vuorotteluvapaan voi kestää yhtäjaksoisesti vähintään 90 päivää. Enintää se voi kestää 359 päivää. Käytännössä siis sinulla on mahdollisuus pitää kolmesta kuukaudesta aina vuoteen asti vapaata.

Vuorotteluvapaan aikana haetaan vuorottelukorvausta, mikä vastaa tietty arkipäiväkohtaista korvausta. Sitä haetaan ensisijaisesti työttömyyskassasta, mikäli siihen kuuluut. Jos et kuulu mihinkään työttömyyskassaan, voit hakea korvausta Kelasta. Kassasta haettaessa korvaus lasketaan ansiopäivärahan perusteella ja Kelasta haettuna se lasketaan peruspäivärahan perusteella.

Vuorotteluvapaan korvauksia voi saada, mikäli olet ollut ennen kuin haluaisit aloittaa vuorotteluvapaan vähintään 10 vuotta sekä vähintään 13 kuukautta yhtäjaksoisesti saman eli nykyisen työnantajasi palveluksessa. 13 kuukauden ajanjaksoon voi sisältyä enintään 30 päivän palkaton poissaolojakso.

Vuorotteluvapaahakemus

Vuorotteluvapaata haetaan omalta työnantajalta. Lähtökohtaisesti siitä täytyy tehdä sopimus. Mikäli työnantajasi suostuu pyyntöösi, tulee sinun itse huolehtia vuorottelukorvauksen saamisesta. Sitä haetaan työttömyyskassasta, jos kuulut sellaiseen. Mikäli et kuulu mihinkään kassaan, sinun tulee hakea sitä Kelasta. Hakemusta varten tarvitset vuorottelusopimuksesta kopion sekä palkkatodistuksesi.

Oman osuutesi lisäksi myös työnantajan on toimitettava TE-toimistolle (työ- elinkeinotoimisto) sinun kassasi tehty vuorottelusopimus sekä selvitys sinun tilallesi palkattavan työttömän palkkaamisesta. Tämä tulee tehdä ennen kuin vuorotteluvapaasi alkaa.

Sinun tulee myös toimittaa TE-toimistolle työantajan laatima erillinen selvitys kaikista palkattomista poissaoloista, jotka olet pitänyt vapaata edeltävinä 13 kuukautena.

Vuorottelukorvaus alkaa välittömästi, kun teet hakemuksen. Siihen ei liity minkäänlaista omavastuuaikaa, eikä mitään jatkohakemuksia tarvitse toimittaa. Tosin kaikista vuorotteluvapaaseen vaikuttavista muutoksista tulee ilmoittaa, kuten esimerkiksi mahdollisesti palkkatyöhön menosta.

Vuorotteluvapaalomake

Voit ladata sivuiltamme ilmaisen vuorotteluvapaalomakkeen, jonka avulla voit tehdä kirjallisen vuorotteluvapaahakemuksen.

Lataa ilmainen vuorotteluvapaahakemus klikkaamalla tänne.

Vuorotteluvapaakorvaus

Vuorotteluvapaan aikana ei saada palkkaa. Mikäli menet vapaan aikana palkkatyöhön, loppuu vuorotteluvapaa välittömästi. Elämiseen tarvitaan kuitenkin rahaa, joten sitä varten on kehitetty vuorottelukorvaus.

Vuorottelukorvausta saadaan ansiopäivärahan perusteella, jos kuulut työttömyyskassaan tai peruspäivärahan perusteella, jos et. Korvauksen määrä on 70 % siitä ansiopäivärahasta, minkä sinä voisit saada, jos jäisit työttämäksi. Mikäli olet kerryttänyt vähintään 25 vuotta työhistoriaa, mikä oikeuttaa eläkkeeseen, voit saada vuorottelukorvausta 80 % ansiopäivärahasta. Ansiopäivärahaa arvioidessa, siihen ei sisällytetä tai lasketa mahdollisia korvauksia tai korotusosia, joihin sinulla olisi oikeus. Itse ansiopäiväraha lasketaan niiden palkkatulojen perusteella, joita olet saanut vuorotteluvapaatasi edeltäneinä viimeisinä 52 viikkona.


Mikäli saat omalta työnantajalta tuloja vuorotteluvapaan aikana, estävät ne kaikki vuorottelukorvaukset.

Vuorottelukorvaus on ansiopäivärahan tavoin tuloa, mikä on ennakkopidätyksen alaista. Vuorottelukorvauksesta vähennetään myös sosiaalietuudet kuten ansiopäivärahasta. Työttömyyskassa tai Kela saavat verotiedot suoraan verottajalta. Pidätystä laskettaessa pidätysprosenttia lasketaan automaattisesti 3 prosenttia pienemmäksi kuin normaalin palkan kanssa. Voit myös tilata muutosverokortin korvausta varten, milloin ennakkopidätykset tehdään verokortin mukaisesti ilman erillistä prosenttien alentamista. Silloin sinun tulee huolehtia verokortin lähettämisestä alkuperäisenä kappaleena työttömyyskassaan.

Mikäli saat erilaisia luontaisetuja, huomioidaan ne osaksi palkkaakertymääsi, joista vuorottelukorvaus lasketaan. Tietysti, jos jatkat niiden hyödyntämistä myös vuorotteluvapaan aikana, niin silloin niitä ei lasketa kertymään. Mitkään luontaisedut eivät vaikuta korvauksesi suuruuteen siinä tapauksessa. Luontaisetuja ei myöskään vähennetä millään tavalla tuloina vuorotteluvapaan aikana.

Jos sinun vuorotteluvapaasi aikana sinulle maksetaan vapaata edeltäneen työajan aikana ansaittuja korvauksia, ei niitä vähennetä vuorottelukorvauksesta. Otetaan esimerkiksi lomaraha tai voitto – sekä tulospalkkiot, mikään niistä ei vaikuta vuorottelukorvauksesi määrään, vaikka ne maksetaan vuorotteluvapaan alkamisen jälkeen.

Vuorotteluvapaalaki

Vuorotteluvapaasta määrätään laissa. Lain tarkoitus on tietysti edistää työntekijän jaksamista pienellä poissaololla työelämästä, tosin pienuus on katsojan silmissä. Tämän lisäksi laki haluaa parantaa työttömien työnhakijoiden jatkotyöllistämistä lisäämällä työkokemusta, vaikka vain määräaikaisesti.

Vuorotteluvapaalakia sovelletaan kokoaikaiseen työntekijään sekä työntekijään, jonka työaika on yli 75 prosenttia normaalista alalla sovellettavasta kokoaikaiseksi laskettavan työntekijän töyajasta. Lakia on myös mahdollista soveltaa henkilöihin, ketkä ovat virka – tai palvelusuhteissa valtioon, kuntaan tai muuhun julkiseen organisaatioon.

Lakia ei voida kuitenkaan soveltaa henkilöihin, joita työttymyysturvalaki pitää yrittäjinä tai henkilöihin, ketkä työskentelevät yrityksessä sellaisella vaikutuksella, että heillä ei ole oikeutettu työttömyysetuuksiin.

Vuorotteluvapaalaki määrittelee vuorotteluvapaan näin:

”1) vuorotteluvapaalla järjestelyä, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemän vuorottelusopimuksen mukaisesti määräaikaisesti vapautetaan palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja samalla sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan työvoimatoimistossa työttömyysturvalain 2 luvun 1 §:ssä tarkoitetun työttömänä työnhakijana olevan;

2) vuorottelijalla henkilöä, joka jää vuorotteluvapaalle;

3) sijaisella henkilöä, joka on palkattu vuorotteluvapaan ajaksi työhön;

4) vuorotteluvapaan jaksottamisella sovitun vuorotteluvapaan pitämistä useammassa jaksossa;

5) vuorotteluvapaan pidentämisellä vuorotteluvapaan jatkamista välittömästi sovitun vapaan päättymisestä; ja

6) tilapäisellä työhön paluulla tilapäistä työssäoloa vuorotteluvapaan aikana sen työnantajan työssä, jonka palvelussuhteesta vuorottelija on vuorotteluvapaalla.”

– Vuorotteluvapaalaki

Vuorotteluvapaa 2013

Vuorotteluvapaata hakiessa voit hakea vuorottelukorvausta myös Kelasta. Silloin sitä maksetaan peruspäivärahan perusteella. Sitä päivitetään ja tarkistetaan vuosittain. Myös itse vuorotteluvapaalakiin tulee ajoittain päivityksiä.

Tänä vuonna (2013) peruspäivärahasta lasketun 70 prosenttisen korvauksen määrä on 22,72 euroa päivältä ja 80 prosenttisen (kun takana on yli 25 työvuotta) korvauksen 25,97 euroa päivältä. Korvausta maksetaan arkipäiviltä eli enintään viideltä päivältä viikossa. Itse maksu tapahtuu kerran kuukaudessa ja jälkikäteen. Korvausta verotetaan edelleen verollisena tulona.

Paljon lisää tietoa

Löydät paljon lisää tietoa artikkeleidemme arkistoista. Arkistoista löytyy jokainen sivustolle kirjoitettu artikkeli ja ne löytyvät aikajärjestyksessä. Tutustu arkistoihin klikkaamalla tästä.

65 Comments

 • Anita Leppänen

  23.9.2013

  Voiko työnantaja kieltäytyä antamasta vuorotteluvapaata ?

  • admin

   23.9.2013

   Hei,

   Työnantaja voi kieltäytyä myöntämästä vuorotteluvapata. Vapaan saamisen kannalta parhaaksi neuvottelutaktiikaksi on huomattu, kun poistaa työnantajalta mahdollisimman paljon riskiä sekä työtä vuorotteluvapaan suhteen.

 • henri peltonen

  8.10.2013

  Tuleeko vuorotteluvapaan sijainen aina työvoimatoimiston / TE-keskuksen kautta vai voiko työnantajalle itse ehdottaa pätevää sijaista?

  • admin

   8.10.2013

   Terve,

   Työnantaja lähtökohtaisesti etsii vuorottelijalle sopivan sijaisen. TE-toimisto avustaa tässä, jos sellaista ei tahdo löytyä. Voit siis hyvin ehdottaa sopivaa sijaista työnantajallesi.

 • Mide

  11.10.2013

  Hei.

  Kuinka pitkään työnantaja voi venyttää vuorotteluvapaasta päättämistä?

  • admin

   11.10.2013

   Hei,

   Tähän asiaan ei ole olemassa mitään erityistä säännöstä ellei teidän välillänne olevissa sopimuksissa siitä ole erikseen määrätty. Suosittelen tarkistamaan työsopimuksen ja työehtosopimuksen näin aluksi sen varalta.

   Kannattaa vain ottaa asia aktiivisesti esille. Työnantajasi ei voi siitä ainakaan mitään sanktioita antaa sinulle. Hyvät perustelut auttavat aina vuorottelun saamista.

 • jussa

  22.10.2013

  hei!
  vaikuttaa tuloihin se , jos puolisolla on oma yritys samassa taloudessa,mutta hakija ei ole palkkatyössä siellä?

  • admin

   23.10.2013

   Hei,

   Puolisosi oma yritys ei vaikuta tuloihisi millään tavalla, ellet saa tästä yrityksestä itse verotettavaa tuloa.

 • Mide

  29.10.2013

  Voiko työnantaja vaatia 20 vuoden työuraa vuoroteluvapaan saamiseksi ja sen jäädessä vajaaksi, sillä perustein evätä vuorotteluvapaan?

  • admin

   29.10.2013

   Hei,

   Työnantaja ei tarvitse erityistä syytä vuorotteluvapaan eväämiseksi, koska se ei ole lakisääteinen oikeus. Valitettavasti työpaikallasi voidaan noudattaa tälläistä käytäntöä, vaikka lain puitteissa vapaalle voisikin jo 10 vuoden jälkeen jäädä.

 • Janne Selinkoski

  29.10.2013

  Voiko työnantaja mistään syystä lopettaa vuorottelusopimuksen ja kutsua työntekijän takaisin töihin vasten työntekijän tahtoa? Esim. sijaisen irtisanominen tai sairastuminen tai joku muu syy?

  • admin

   29.10.2013

   Hei,

   Työnantaja ei voi yksipuolisesti lopettaa vuorottelusopimusta. Eli hän ei voi toimia ehdottamillasi tavoilla.

 • Tere

  30.10.2013

  Hei,

  lasketaanko tuo 13 kk saman työnantajan yhtäjaksoiseksi työsuhteeksi jos on ollut useita peräkkäisiä määräaikaisuuksia ilman välipäiviä? Jonka jatkona toistaiseksi voimassaoleva työsopimus?

  • admin

   31.10.2013

   Hei,

   Kyllä näin tehdään, jos määräaikaisuudet ovat olleet keskeytyksemättömiä. Lisäksi normaalisti vaaditaan, että määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva sopimus jatkuu niin kauan, että voit palata saman työnantajan palvelukseen vuorottelun jälkeen.

 • Elsa

  6.11.2013

  Hei
  Eikös kyse ole työsopimus- ja YT-rikkomuksesta, jos suuri työnantaja vakinaistaa vuorotteluvapaan sijaisen hieman muuteltuun tehtävään kuukautta ennen vuorotteluvapaalla olevan sovittua paluupäivää tarjoamatta kyseistä omaa tehtävää vuorotteluvapaalta palaavalle? Irtisanomisperustetta ei ole, eikä YT-neuvotteluja ole käyty. Vuorotteluvapaalla olleen koulutus ja työkokemus riittävät tehtävään (paremmin kuin nuoren sijaisen) ja käsittääkseni kyse on ikäsyrjinnästä.

  Vuorotteluvapaalta palaavalle tarjotaan täysin erilaista, epävarmaa työtä eri osastolla, tosin samassa palkkaluokassa. Eihän yksipuolista työsopimuksen muuttamista tai purkua kannata hyväksyä?

  • admin

   6.11.2013

   Hei,

   Kuulostaa siltä, että sinun kannattaa ottaa asiasta yhteyttä liittoosi. Vuorotteluvapaan sääntöjen puitteissa työnantajan ei tarvitse tarjota sinulle täysin samaa työtä, mutta suurelta osin vastaavaa kuitenkin, kun palaat takaisin töihin.

 • Johanna

  12.11.2013

  Hei,
  olen saman työnantajan palveluksessa ollut 13v.Jäin äitiyslomalle,jonka jälkeen kävin töissä kuusi viikkoa ja olen nyt vuosilomalla jonka jälkeen olen kaksi kuukautta opintovapaalla.Pystynkö hakemaan vuorotteluvapaata opintovapaan jälkeen vai onko minun ensin käytävä se 13 kk töissä??

  • admin

   12.11.2013

   Hei,

   Valitettavasti joudut tuon 13 kuukautta käymään töissä. Vuorotteluvapaata edeltävänä aikana saa olla enintään 30 päivää palkatonta poissaoloa.

 • Sirkka

  14.11.2013

  Vaikuttaako aikuiskouluttajana, palkkatyössä olevan henkilön vuorotteluvapaalle pääsyyn ja korvauksiin se, että puoliso on päätoiminen maatalousyrittäjä?
  Entä miten vuorotteluvapaa vaikuttaa yksityisessä kansanopistossa työskentelevän opettajan vapaajaksoihin? Miten ne lasketaan, jos on osan työvuodesta vuorotteluvapaalla?

  • admin

   21.11.2013

   Hei,

   Puolison tulot tai yrittäjänä toimiminen eivät vaikuta vuorotteluvapaaseen tai vuorottelukorvaukseen.

   Vaikutus lomiin kannattaa aina tarkistaa omasta työsopimuksesta tai työehtosopimuksesta. Tässä yleistä tietoa vuorotteluvapaasta ja vuosilomasta: http://vuorotteluvapaa.com/vuorotteluvapaa-vuosiloma/

 • Kirsi

  18.11.2013

  Hei
  Lukion opettajan olisi mielekästä olla vuorotteluvapaalla kokonaisten jaksojen verran (yksi jakso noin 7 viikkoa). Haluaisin olla vain yhden jakson vapaalla mutta siitä ei tule 3kk:tta, joten se ei kai onnistu? Laketaanko 3 kk:een myös siihen sisältyvät lomat (syysloma, jouloma) eli jos jäisin vuorotteluvapaalle lokakuun alussa, saisin palata töihin aikasintaan tammikuun alussa, niinkö? Tällöin pitäisi palata töihin jakson puolivälissä.
  Mahtaako olla rahallisesti kannattavampaa olla 3kk vuorotteluvapaalla vai yksi jakso (7 viikkoa) virkavapaalla, jos ei välttämättä kaipaa pidempää vapaata? Siis laskien niin, että saa sen 70% ansiosidonnaisesta noin 4000e/kk bruttopalkalla?

  • admin

   21.11.2013

   Hei,

   Vuorotteluvapaajakson tulee olla aina vähintään 3kk eli 90 kalenteripäivää. Siihen lasketaan kaikki päivät mukaan. Voit myös katsoa, että vapaa olisi sen pituinen, että se kestäisi kaksi jaksoa, jos et halua tulla kesken jakson takaisin työhön.

   Tarkemman arvion vuorottelukorvauksen määrästä voit tarkistaa täältä http://vuorotteluvapaa.com/vuorotteluvapaakorvaus/

 • Pia

  29.11.2013

  Hei

  Lasketaanko 10 vuoden työssäoloehtoon äitiysloma tai hoitovapaa, jos näille vapaalle ei ole jäänyt työsuhteesta? Olen ollut opiskelija ja jäänyt siitä äitiyslomalle, hoitovapaalle ja uudelle äitiyslomalle ja hoitovapaalle. Näiden jälkeen työssäolovuosia on kyllä tullut, mutta 10 taitaa jäädä vielä vajaaksi.

 • Hanna

  6.12.2013

  Miten vuorotteluvapaa vaikuttaa vuosiloman kertymiseen? Olin viime kesänä ekan 3kk vuorotteluvapaana ja ensi kesäna olis 4kk. Olen ollut saman työnantajan palveluksessa 6 vuotta. Entä pekkaset vaikuttaako se niihin?

  • admin

   6.12.2013

   Hei,

   Tämä riippuu työehtosopimuksestasi ja työsopimuksestasi. Tarkka vastaus löytyy näistä, joten suosittelen käymään ne läpi.

 • Maaria

  6.12.2013

  Hei!
  Olen ollut yli kymmenen vuotta saman työnantajan palveluksessa. Suunnittelin syksyllä jääväni vuorotteluvapaalle, mutta siirsin vuorotteluvapaata vuodella henkilökohtaisista syistä. Nyt mediassa puhutaan vuorotteluvapaan muutoksista, jolloin minun ikä ja työvuodet eivät riittäisi kyseisiin ehtoihin. Osaatko sanoa milloin kaavaillut muutkokset mahdollisesti tulevat voimaan ja onko minun edelleen mahdollista jäädä ensi syksynä vuorotteluvapaalle, vai pitäisikö minun aikaistaa vuorotteluvapaalle jäämistä? Olen todella väsynyt, työnuuvuttama ja tarvitsisin tuota vuorotteluvapaata, jotta saan kunnon tauon ja irtioton työhöni, jotta jaksan jatkaa taas vuosi eteenpäin työssäni! Sinäänsähän järjestelmä on hieno, koska se tarjoaa työttömälle työnhakijalle töitä, mahdollisuuden näyttää taitonsa ja mahdollisesti saa uuden työn.

  • admin

   7.12.2013

   Hei,

   Vielä ei ole tarkkaa tietoa, että millaisia muutoksia on luvassa ja milloin ne astuisivat voimaan. Täältä löydät tällä hetkellä päivitetyt tiedot ehdotetuista muutoksista: http://vuorotteluvapaa.com/vuorotteluvapaa-2014/

   Jos haluat pelata varman päälle niin suosittelen hakemaan vuorotteluvapaa mahdollisimman pikaisesti.

 • heikki

  7.12.2013

  Miten käy vuorotteluvapaan jos sairastuu pitemmäksi aikaa ennen vuorotteluvapaan alkua. Millainen korvaus.

  • admin

   7.12.2013

   Hei,

   Vastaus riippuu sairastumisen pituudesta. Seurauksena voi olla myös vuorotteluvapaan peruuntuminen. Sairastuessa siirryt tietysti siihen liittyvien päivärahojen/tukien piiriin.

 • Jope

  9.12.2013

  Moi,

  Jos menen oppisopimuksella (siis 2,5vuodeksi samaan yritykseen) yritykseen ja sieltä on jäämässä joku vuorotteluvapaalle, voinko korvata ko. henkilön hänen vuorotteluvapaansa aikana? Pikaista vastausta toivoen.

  • Esko

   9.12.2013

   Hei,

   Vuorotteluvapaan tarkoituksena on osittain työllistää työttömiä työnhakijoita. Tietyissä tapauksissa myös saman yrityksen lomautettuja työntekijöitä voidaan ottaa vuorottelijan sijaisiksi. Valitettavasti tämä tarkoittaa sitä, että oppisopimuksen aikana et voi paikata vuorottelijaa.

 • Dinna

  13.12.2013

  Hei,
  Jos vuorotteluvapaan sijaiseksi valittu henkilö sanoo itsensä irti kesken vuorotteluvapaan, pitääkö uudenkin sijaisen olla työtön työnhakija?

 • Raija Malinen

  4.1.2014

  Hei vaan
  Olen ollut yli 15 vuotta saman työnantajan palveluksessa tuolloin kokopäivätyössä. Nyt olen ollut vuoden 2013 maaliskuun alusta Kevan osatyökyvyttömyyseläkkeellä (50%+50%), Onko minun mahdollista jäädä vuorotteluvapaalle?

 • Harri Lantto

  17.1.2014

  moro vaan.

  miten vaikuttaa laki uudistus jos se tulee voimaan 2014 syksyllä ja pidät vuorotteluvapaan osissa?
  esim: 4kk jaksoissa?
  eka jakso kesällä 2014 toka jakso talvella 2014 ja loput 2015 aikana?
  kumoaako laki uudistus kaikki pitämättömät vuorottelu vapaat?

  • Esko

   17.1.2014

   Hei,

   Todennäköisesti ei kumoa, mutta mitään ei tietenkään voida sanoa varmaksi ennen kuin uudistuksen sisältö on lyöty lukkoon.

 • Harri

  22.1.2014

  Hei ! Olen töissä kaupungilla. Kertyykö kokemuslisään vaadittavaa työssäoloaikaa vuorotteluvappaan ajalta?

 • Mubassa kuru

  22.1.2014

  Moro!

  Olen jäämässä vplle ja teen kahta työtä toiseen kokoaika työssä sinne on hommattu sijaisen toisessa teen tuuraaja työtä kuitenkin 15tunti viikossa. Huomioidaanko tulot myös siitä työstä saadun palkkaa lasketaanko kummatkin tulot yhteen

 • Peppi

  6.2.2014

  Hei, mitenkäs tulkitaan kun työnantajani ammattikorkeakoulu osakeyhtiöitettiin kuukausi sitten eli tuli uudet y-tunnukset jne. ja itsellä työhistoriaa yli 10 vuotta tämän saman organisaation palveluksessa. Voidaanko tulkita ettei työhistoriani SAMAN TYÖNANTAJAN palveluksessa nyt riitäkään vuorotteluvapaan pitämiseen?
  Ja onko tiedossa tapauksia, että vuorotteluvapaaseen olisi työnantajan puolelta suostuttu yt-neuvottelujen aikana tai niiden seurauksena?

 • Saara

  14.2.2014

  Hei, olisin jäämässä vuorotteluvapaalle vuoden päästä tammikuussa. Riittääkö 10 vuoden työssäoloehtoon se, että se täyttyy sinä vuonna kun vuorotteluvapaata hakee, vai voinko päästä vapaalle vasta siinä kuussa, kun 10 vuotta tarkalleen ottaen tulee täyteen?

 • Jenny

  19.2.2014

  Hei,

  Olen vanhempainvapaalla. Milloin minun tulisi keskeyttää vanhempainvapaakausi ja jäädä työttömäksi työnhakijaksi, jotta minut voidaan valita 1.6. alkavaan vuorotteluvapaan sijaisuuteen?

 • Hilkka

  22.2.2014

  Hei!
  Kysymys työhistoriasta: pitääkö kaikki työ olla tehty Suomessa? Miehelläni 10 vuoden vaatimus täyttyy, jos myös Euroopassa tehty työ otetaan huomioon.
  Mutta voiko EU-maan kansalainen hakea vuorotteluvapaata Suomessa vai pitääkö olla Suomen kansalaisuus?
  Kiitos vastauksesta!

 • Senja

  28.2.2014

  Hei, kertyykö vuorotteluvapaan sijaiselle vuosilomaa, jos sijaisuus kestää 6 kk ja työaika tällöin 30h / vko? Kertyykö vuosilomaa vasta sijaisuus työsuhteen päättymisen jälkeen, jos sijainen halutaan ottaa töihin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen?

 • Marko

  13.3.2014

  Voiko vuorotteluvapaata hakea jos on oma yritys?

  Jos esimerkiksi vuorotteluvapaan aikana ei nosta palkaa lainkaan omasta yrityksesä, niin onko tässä tapauksessa mahdollista päästä vuorotteluvapaalle?

 • Marko

  17.3.2014

  Tervehdys!

  Olen töissä kaupungilla ja 10v. ehto täyttyy.

  Muutama kysymys on kuitenkin herännyt mieleeni.

  Olin viime vuoden kokonaan virkavapaalla ja 13kk yhtäjaksoisuus tulee täyteen vasta lokakuussa 2014. Voinko hakea jo nyt vuorotteluvapaata alkamaan esim. 1.10.2014 vai täytyykö odottaa, että 13kk tulee täyteen?

  Toinen kysymys. Minulla on myös oma yritys. Onko tällä vaikutusta vuorotteluvapaan saamiseen? Tarkoituksena on, että en nosta palkkaa lainkaan omasta yrityksestä vuorotteluvapaan aikana.

  Kiitoksia vastauksista jo etukäteen!

  • Esko

   26.3.2014

   Hei,

   1. Vuorotteluvapaasta voi sopia esimerkiksi oman työnantajan kanssa jo nyt. TE-toimiston kanssa asiaa kannattaa selvitellä vasta lähempänä juuri eri ehtojen takia, jotka voidaan tarkistaa vasta sitten.

   2. Jos olet päätoimisesti kaupungilla töissä niin oma yritys ei silloin vaikuta vapaan saamiseen, mikä vuorotteluvapaan ehdot täyttyvät muuten.

 • Siiri

  4.4.2014

  Hei!
  Voiko vuorotteluvapaata ottaa mennäkseen siksi ajaksi muualle töihin määräaikaiseen työsuhteeseen?

 • Tintti

  11.4.2014

  Hei! Organisaatiossamme on juuri päätetty YT-neuvottelut, minkä seurauksena ihmisiä on irtisanottu. Koska työnantajaa koskee irtisanottujen takaisinpalkkausvelvoite (tms.), niin voidaanko sijaisuuttani tarjota irtisanotuksi tulleille ja nyt irtisanomisajalla oleville? Vai onko yksiselitteisesti niin, että palkattavan sijaisen on oltava työttömänä työnhakijana, ts. irtisanomisajalla oleminen ei vaikuta?

 • Maria

  14.4.2014

  Terve!

  Miten toimii irtisanoutuminen vuorotteluvapaan jälkeen? Voinko sanoa itseni irti 2 tai 4 viikkoa (en nyt muista mikä irtisanomisaikani on) ennen vuorotteluvapaan loppumista niin että se astuu voimaan suoraan vapaan loputtua? Menetänkö tällöin jotain rahoja? Vuorottelukorvausta tai sisällä olevia lomarahoja? Vai pitääkö minun mennä takaisin töihin irtisanomisajaksi vuorotteluvapaan jälkeen?

 • Maija

  28.4.2014

  Voiko vuorotteluvapaalla lähteä ulkomaille, ilman ansionmenetystä, kieltä opiskelemaan (omatoimisesti) esim isäntäperheeseen.

 • Aki

  30.4.2014

  Kuinka kauan vuorotteluvapaapäätös on voimassa, eli kuinka kauan oikeuden myöntämisen jälkeen on aikaa ennen kuin varsinaisesti täytyy jäädä itse vapaalle? Vai onko vuorotteluvapaassa tällaista ennakkopäätöskäytäntöä ollenkaan?

 • Jaana

  6.5.2014

  Olen osakkaana (40%) aloittelevassa yrityksessä, mutta päivätyössä muualla. Vaikuttaako osakkuus vuorotteluvapaakorvaukseen, jos en saa palkkaa yrityksestä?

 • Teija

  24.6.2014

  Hei,
  Miten vuorotteluvapaa lasketaan päivissä? Työ- vai kalenteripäivinä?
  Voiko tulla töihin lyhytaikaisiin sijaisuuksiin (saman tai eri työnantajan palvelukseen) ( jos vuorotteluvapaa ei riitä kuluihin ja siksi tarvitsee rahaa- työtä tarpeen paikkaamiseen lyhytaikaisesti) ja palata sitten takaisin vuorotteluvapaalle? Jos, niin millaisin seurauksin?

 • Hansu

  24.7.2014

  Hei. Onko lakimuutos jo voimassa vai vieläkö ehtii hakea vuorotteluvapaata vanhan lain mukaan?

 • Kirsi

  7.8.2014

  Hei!
  Toimin päätoimisena opettajana. Jos jäisin vuorotteluvapaalle tammikuusta, niin voiko sitä keskeyttää kesän ajaksi ja jatkaa taas elokuussa koulun alettua? vai menettäisinkö ” palkallisen ” kesälomani ?

 • Antero Kissala

  13.11.2014

  Hei,

  Voiko vuorotteluvapaalla tehdä lain mukaan töitä ulkomailla? Mistäpä tätä tietoa Suomen verottaja muutenkaan saisi?

 • Teija

  17.11.2014

  Heips..Olen töitä tehnyt yli 20v ruotsissa, ja nyt 8v täällä suomessa samalla työnantajalla. Saako laskee ruotsin työvuodet??

 • Tiina

  3.12.2014

  Hei!
  Olen osittaisella hoitovapaalla. Vaikuttaako se 13 kk työssäoloehtoon?

 • Merja

  19.12.2014

  Hei,
  Työpaikallani (valtio) on tulossa lyhyt 3,5kk vuorotteluvapaansijaisuus auki. Ihmettelen työpaikan toimintaa koska sain tietää, että sijaisuutta ei laiteta ollenkaan julkiseen hakuun vaan se on jo nyt luvattu nuorelle työntekijälle joka täyttää hakukriteerit.

  Onko tämä laillista/luvallista toimintaa?!

 • Helmi

  1.1.2015

  Hei!

  Olen tällä hetkellä työtön työnhakija, mutta opiskelen samalla kokopäiväisesti. Enkö voi siis hakea vuorotteluvapaan sijaisuutta tämän vuoksi? Opinnot jättäisin, jos vain töitä saisin.. Rankaistaanko itsensä kehittämisestä siis?

 • Tiina

  16.1.2015

  Hei,
  olen nyt vuorottelulla ja tullut ilmi että sijainen ilmeisesti lopettaa työt kesken. Jos tilalle saadaan uusi sijainen niin mitä kaikkea pitää ottaa huomioon ?

 • Sam

  3.11.2015

  Hei,
  voinko vuorotteluvapaan ajaksi muuttaa kirjani ulkomaille, niin ettei Suomeen jää pysyvää osoitetta? Menetänkö silloin korvauksen? Entä viitaten ”Marian” kysymykseen:

  ”Miten toimii irtisanoutuminen vuorotteluvapaan jälkeen? Voinko sanoa itseni irti 2 tai 4 viikkoa (en nyt muista mikä irtisanomisaikani on) ennen vuorotteluvapaan loppumista niin että se astuu voimaan suoraan vapaan loputtua? Menetänkö tällöin jotain rahoja? Vuorottelukorvausta tai sisällä olevia lomarahoja? Vai pitääkö minun mennä takaisin töihin irtisanomisajaksi vuorotteluvapaan jälkeen?”

 • Jari Jauhiainen

  9.11.2015

  Vaikuttaako säännölliset vuokratulot maksettavaan vuorotteluvapaan korvaukseen?

 • Teija Tapaninen

  26.11.2015

  Minulla on 30t/vko työsopimus, mutta kaikilla viikoilla tuo ei ole tullut täyteen, onko se esteenä vuorottelukorvaukselle. Eli päteekö siihen korvauksen saamiseen työsopimus vai todella toteutuneet työtunnit. Työaikani työsopimuksessa on siis 80% kokoaikaisen työajasta. Olen kaupan alalla.

 • Anu

  16.2.2017

  Hei!

  Voiko yritys palkata vuorotteluvapaan sijaisen vuorotteluvapaan jälkeen yritykseen määräaikaiseksi tai vakituiseksi työntekijäksi?